Rekisteriseloste ja henkilötietojen käsittely

 

Henkilötietolain (523/99) 10 § mukainen rekisteriseloste.

 

1. Rekisterinpitäjä ja rekisteriasioista vastaava

Memorator Oy

PL 276

00811 Helsinki

Sähköposti: info@memorator.fi

 

2. Rekisterin nimi

Memorator Oy:n verkkokaupan käyttäjärekisteri (asiakasrekisteri).   

 

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Rekisteriin tallennettuja tietoja käytetään tilausten käsittelyyn ja asiakaspalvelun hoitamiseen.

 

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään verkkokaupan käyttäjän nimi, yhteystiedot (osoite, puhelin, sähköpostisosoite), sekä tilausta koskevat tiedot.

 

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri sisältää käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään, sekä tilauksen käsittelyn yhteydessä tehdyt merkinnät.  

 

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterin tietoja käytetään vain tilausten käsittelyyn. Tilaukset toimitetaan asiakkaalle Postin kuljettamina. Postilähetykseen merkitään vastaanottajan nimi, osoite ja tarvittaessa Postin edellyttämä puhelinnumero. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja ei myöskään luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Verkkokaupan käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää tilausten käsittelyyn oikeutetuilta kirjautumista. Järjestelmä on suojattu asianmukaisten teknisten työvälineiden ja palomuurien avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain rekisterinpitäjän lukuun tilausta käsittelevät henkilöt.

 

8. Henkilön oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot, tietojen korjaaminen ja henkilön oikeus pyytää tietojen poistamista.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyynnön voi tehdä kirjallisesti joko sähköpostiosoitteeseen info@memorator.fi tai postitse (PL 276, 00811 Helsinki). Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti, tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Mikäli rekisteröity haluaa tehdä itseään koskevan henkilötiedon oikaisu- tai poistopyynnön, sen voi tehdä ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään kirjallisesti joko sähköpostiosoitteeseen info@memorator.fi tai postitse (PL 276, 00811 Helsinki).

 

9. Maksuliikennetapahtumat hoitaa Klarna

Tilauksen maksamista koskevat maksuliikennetapahtumat tapahtuvat ulkoisen maksupalveluntarjoajan Klarna Bank Ab:n ja rekisteröidyn välillä. Memorator antikvariaatti ei näe, ei käsittele, eikä tallenna asiakkaan maksuvälineen yksilöintitietoja.

 

Päivitetty 24.5.2018